Laat die kindertjies na die staat toe kom

Net betyds vir die jaarlikse matriekuitslae, word ons herinner aan waarvoor staatsonderwys kinders gereed maak: slegs een lojaliteit en een diensbaarheid – aan die staat. [Invoeg: Gelukkig werk dit nie altyd nie, veral waar ouers betrokke bly.] Hier’s die banier van die Departement van Basiese Onderwys se webblad:

"Every child is a national asset..."

“Every child is a national asset…”

Prof. Koos Malan van die Universiteit van Pretoria skryf in sy boek “Politokrasie: ‘n Peiling van die dwanglogika van die territoriale staat en gedagtes vir ‘n antwoord daarop” (2011, Afrikaans of Engels) as volg oor die verhouding tussen die moderne territoriale staat, nasiebou en onder andere onderwys:

Dienooreenkomstig is dit nasiebou se strategie om in belang van die staat en die heersende kragte daarvan deur aanmoediging, propaganda, onderwys en soms deur brute dwang partikuliere gemeenskappe te verswak en te verseker dat hierdie gemeenskappe hulle volledig met die staat vereenselwig en ’n staatlike identiteit aanneem: in Rousseau se terme dat hierdie gemeenskappe hul wederstrewigheid sal laat vaar en by die algemene wil sal inval. Nasiebou beliggaam dus ’n wesenselement van die staatlike paradigma, want die beskermde belang in diens waarvan nasiebou staan, is die staat self. Nasiebou, oftewel staatsbou, beoog om almal wat toevallig binne die grense van ’n bepaalde staat verkeer, en hoe arbitrêr en outoritêr die grensvasstelling van daardie staat ook al was, te teiken vir die afdwinging van ’n staatlike identiteit aan die hand van die voorskrifte van die dominante politieke kragte in die betrokke staat. Dit dwing ’n Spaanse identiteit op Katalane en Baske af, dit forseer Kroate en Sloweniërs om teen wil en dank primêr Joegoslawiërs te wees, dit vereis van Skotte om primêr Britte te wees, dit eis dat Tamils eerstens Sri-Lankane moet wees, dat Vlaminge in die eerste plek Belge moet wees, dat Koerde hulself in ’n enkele Turkse identiteit moet oplos en dat Afrikaners in die eerste plek die staatlike identiteit van Suid-Afrikanerskap moet omhels. Hierdie logika van staatlike identiteit spruit regstreeks voort uit die staatlike paradigma, want dit is inherent aan die territoriale staat om juis identiteit te verstaatlik en plurale identiteite te ontken. (bl 146-147)

Malan se boek is hoogs aan te bevele: dit ondersoek die historiese ontwikkeling van die moderne territoriale staat en wat dit voorafgegaan het.

En hier’s ‘n paar aanhalings van Ludwig von Mises oor die kwessie van staatsonderwys:

Continued adherence to a policy of compulsory education is utterly incompatible with efforts to establish lasting peace. Liberalism p. 114

Western Europe developed the system of obligatory public education. It came to Eastern Europe as an achievement of Western civilization. But in the linguistically mixed territories it turned into a dreadful weapon in the hands of governments. Omnipotent Government pp. 82-83

Share

About Piet le Roux

Piet le Roux writes as an associate of the Mises Institute of Southern Africa. He is also a senior researcher at the Solidarity Research Institute.
This entry was posted in Piet le Roux, Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.